Ứng dụng quản lý tuyển nhân sự
qua nguồn giới thiệu

Giúp nhanh chóng tuyển giữ được người đúng năng phù hợp văn hóa của công ty; với chi phí hợp trả cho mỗi hồ ứng viên được chọn từ sự giới thiệu của nhân viên /hoặc Cộng tác viên.

Giá trị mang lại

 • TUYỂN ĐÚNG NGƯỜI

  • Tìm được ứng viên đúng chuyên môn – phù hợp văn hóa qua lời giới thiệu của nhân viên và từ mạng lưới Cộng tác viên tuyển dụng.

 • TIẾT KIỆM THỜI GIAN

  • Tin tuyển dụng được lan truyền nhanh chóng bởi nhân viên, cộng tác viên
  • Hồ sơ được đánh giá trước từ Người giới thiệu

 • QUẢN LÝ ĐƠN GIẢN

  • Tùy chỉnh ngân sách thù lao giới thiệu
  • Giám sát tiến độ tuyển dụng theo thời gian thực
  • Tự động cập nhật danh sách ứng viên theo người giới thiệu

Quy trình đơn giản

Bước 1: Đăng tin tuyển dụng

 • Đăng tin tuyển dụng
 • Thiết lập ngân sách trả cho mỗi hồ sơ được chọn
 • Mời nhân viên/Cộng tác viên tiến cử hồ sơ

Bước 2: Đánh giá hồ sơ

 • Đánh giá mức độ phù hợp ứng viên về chuyên môn và văn hóa
 • Lựa chọn hồ sơ ứng viên phù hợp

Bước 3: Phỏng vấn ứng viên

 • Đặt lịch phỏng vấn
 • Thông báo cho người tiến cử và ứng viên
 • Nhận xét ứng viên sau phỏng vấn

Bước 4: Báo cáo, theo dõi

 • Đánh giá ứng viên
 • Phản hồi cho người tiến cử
 • Đánh giá người tiến cử
 • Thanh toán thù lao
 • Theo dõi giao dịch, ngân sách

Quy trình đơn giản

Bước 1: Đăng tin tuyển dụng

 • Đăng tin tuyển dụng
 • Thiết lập ngân sách trả cho mỗi hồ sơ được chọn
 • Mời nhân viên/Cộng tác viên tiến cử hồ sơ

Bước 2: Đánh giá hồ sơ

 • Đánh giá mức độ phù hợp ứng viên về chuyên môn và văn hóa
 • Lựa chọn hồ sơ ứng viên phù hợp

Bước 3: Phỏng vấn ứng viên

 • Đặt lịch phỏng vấn
 • Thông báo cho người tiến cử và ứng viên
 • Nhận xét ứng viên sau phỏng vấn

Bước 4: Báo cáo, theo dõi

 • Đánh giá ứng viên
 • Phản hồi cho người tiến cử
 • Đánh giá người tiến cử
 • Thanh toán thù lao
 • Theo dõi giao dịch, ngân sách

Ai là người tiến cử hồ sơ

Nhân viên nội bộ công ty

Cộng tác viên từ CVreferral.com

Nhân viên nội bộ công ty

Cộng tác viên từ CVreferral.com

Gói dịch vụ

GÓI CƠ BẢN

Tiết kiệm

 • Cho phép đăng lên đến 500 tin tuyển dụng
 • Cho phép thêm 10 nhân viên nội bộ tham gia tiến cử
 • Không giới hạn dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống theo dõi hồ sơ ứng viên
 • Tin tuyển dụng bao gồm full-time và part-time/tuyển dụng số lượng lớn
 • Quản lý ngân sách và ứng viên
 • Hỗ trợ trong giờ làm việc
 • Gói thời hạn 6 tháng

GÓI MỞ RỘNG

Tối ưu

 • Không giới hạn số lượng tin tuyển dụng
 • Cho phép thêm 10 nhân viên nội bộ tham gia tiến cử
 • Không giới hạn dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống theo dõi hồ sơ ứng viên
 • Tin tuyển dụng bao gồm full-time và part-time/tuyển dụng số lượng lớn
 • Quản lý ngân sách và ứng viên
 • Quảng cáo tin cho nguồn cộng tác viên bên ngoài công ty
 • Quản lý tài khoản phụ
 • Hỗ trợ trong giờ làm việc
 • Gói thời hạn 6 tháng

Gói dịch vụ

Gói cơ bản

Tiết kiệm

 • Cho phép đăng lên đến 500 tin tuyển dụng
 • Cho phép thêm 10 nhân viên nội bộ tham gia tiến cử
 • Không giới hạn dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống theo dõi hồ sơ ứng viên
 • Tin tuyển dụng bao gồm full-time và part-time/tuyển dụng số lượng lớn
 • Quản lý ngân sách và ứng viên
 • Hỗ trợ trong giờ làm việc
 • Gói thời hạn 6 tháng

Gói mở rộng

Tối ưu

 • Không giới hạn số lượng tin tuyển dụng
 • Cho phép thêm 10 nhân viên nội bộ tham gia tiến cử
 • Không giới hạn dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống theo dõi hồ sơ ứng viên
 • Tin tuyển dụng bao gồm full-time và part-time/tuyển dụng số lượng lớn
 • Quản lý ngân sách và ứng viên
 • Quảng cáo tin cho nguồn cộng tác viên bên ngoài công ty
 • Quản lý tài khoản phụ
 • Hỗ trợ trong giờ làm việc
 • Gói thời hạn 6 tháng

Khách hàng đánh giá về chúng tôi

 • "CVreferral.com cải thiện hiệu quả tuyển dụng nhờ tính năng chia sẻ và kết nối; là phương tiện hỗ trợ đắc lực để phòng nhân sự có thể  tìm được ứng viên phù hợp trong vòng kết nối của bạn bè và nhân viên công ty"
  Recruiter
  Công ty TNHH DV XNK Lam Nguyên
 • "Tuyển dụng từ nguồn tiến cử nội bộ là phương án tối ưu nhất, hiệu quả cao và chi phí thấp. CV Referral.com giúp phòng nhân sự thực hiên việc này một cách dễ dàng hơn"
  Recruiter
  Prevoir Vietnam
 • "CVreferral.com là công cụ giúp việc lưu trữ hồ sơ tốt hơn và tập trung hơn thay vì hiện nay công ty đang dùng Trello và cả Excel. GAP Institute là 1 công ty trẻ và giai đoạn đầu bộ phận nhân sự gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và tuyển dụng nên việc tuyển dụng thành công chủ yếu đến từ nguồn giới thiệu nội bộ. Với tính năng chia sẻ dễ dàng, CVreferral.com giúp nhân viên tiện chia sẻ thông tin tuyển dụng của công ty lên các trang mạng xã hội. Sau 1 tháng sử dụng đã giúp phòng nhân sự nhận được 40 CV trong đó 38 CV phù hợp"
  Chị Đoan Trang
  HR Manager – G.A.P Institute