user

ĐÚNG NGƯỜI

 • Phù hợp văn hóa, môi trường làm việc
 • Đáp ứng chuyên môn công việc

like

NHANH CHÓNG

 • Rút ngắn thời gian tuyển dụng
 • Hồ sơ được chọn lọc, đánh giá bởi nguồn tiến cử tin cậy

settings

CHỦ ĐỘNG

 • Chủ động ngân sách tuyển dụng
 • Minh bạch chi phí và hình thức thanh toán
 • Minh bạch mức thù lao

4 bước tuyển dụng

job-hunting1

Đăng tin tuyển dụng

 • Mô tả công việc
 • Xác định mức thù lao giới thiệu
right-candidates2

Chọn ứng viên phù hợp

 • Xem đánh giá và nhận xét hồ sơ của người tiến cử
 • Đánh giá mức độ phù hợp môi trường làm việc
 • Đánh giá khả năng chuyên môn
interview-schedule3

Quản lý lịch phỏng vấn

 • Lên lịch phỏng vấn
 • Thông báo lịch phỏng vấn cho người tiến cử và ứng viên
review-rating4

Nhận xét và đánh giá

 • Đánh giá ứng viên
 • Phản hồi cho người tiến cử

Tính năng từ CVreferral.com

Lite

Miễn Phí

Hỗ trợ nâng cấp gói dịch vụ 24/24

 • 5 thành viên tuyển dụng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Không hỗ trợ mời nguồn nội bộ
 • Không hỗ trợ nguồn bên ngoài
 • Không hỗ trợ thống kê nguồn giới thiệu
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Standard

Liên Hệ

Tiết kiệm đến 35 % khi đăng ký năm

 • Không giới hạn số lượng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Mời nguồn giới thiệu nội bộ
 • Không hỗ trợ nguồn bên ngoài
 • Không hỗ trợ thống kê nguồn giới thiệu
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Premium

Liên Hệ

Tiết kiệm đến 35% khi đăng ký năm

 • Không giới hạn số lượng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Mời nguồn giới thiệu nội bộ
 • Đăng tin tuyển dụng cho nguồn bên ngoài
 • Thống kê hiệu quả từ các nguồn giới thiệu
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Lợi thế mang lại từ CVreferral.com

CVreferral.com cung cấp công cụ giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên chất lượng từ nguồn tiến cử.

Người tiến cử đánh giá hồ sơ trước khi tiến cử cho nhà tuyển dụng

Tiết kiệm thời gian tìm kiếm ứng viên tiềm năng

CVreferral.com giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm sàng lọc ứng viên bằng việc người giới thiệu tiến cử hồ sơ đã có và đánh giá mức độ phù hợp của hồ sơ với doanh nghiệp qua trình độ chuyên môn và môi trường làm việc.

Lưu trữ trực tuyến hồ sơ và lọc trùng các hồ sơ

Lưu trữ và lọc trùng ứng viên

CVreferral.com giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm sàng lọc ứng viên bằng việc người giới thiệu tiến cử hồ sơ đã có và đánh giá mức độ phù hợp của hồ sơ với doanh nghiệp qua trình độ chuyên môn và môi trường làm việc.

Chỉ thanh toán trên mỗi hồ sơ được chọn phù hợp

Chỉ thanh toán khi lựa chọn hồ sơ phù hợp

Nhà tuyển dụng chỉ phải thanh toán chi phí với mỗi hồ sơ được lựa chọn phù hợp từ nguồn tiến cử bên ngoài. Còn với nguồn nội bộ việc khen thưởng/chi phí phụ thuộc vào chính sách từng công ty

Đội ngũ hỗ trợ

Đội ngũ hỗ trợ luôn lắng nghe bạn hằng ngày nhằm giúp bạn làm quen với hệ thống và đạt hiệu quả tuyển dụng cao nhất qua nguồn tiến cử

Trải nghiệm 30 ngày sử dụng đầy đủ các tính năng của CVreferral.com mà không phải trả khoản chi phí về hệ thống

Liên tục nhận được thông tin về các cập nhật mới trong tính năng sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng

Bạn đã sẵn sàng trở thành E-recruiter?

Gửi yêu cầu đến với CVreferral.com và đặt lịch để các thành viên của CVreferral trao đổi và demo tính năng của sản phẩm đến với bạn

Đăng nhập