Referral Applicant Tracking

Ứng dụng quản lý tuyển dụng qua nguồn tiến cử
 • Nhà tuyển dụng đăng vị trí cần tuyển với các mô tả về công việc, địa điểm làm việc, chính sách, yêu cầu và các phúc lợi danh cho ứng viên
 • Việc có đầy đủ thông tin sẽ giúp người tiến cử dễ dàng xác định đâu là nhóm ứng viên tiềm năng và quyết định tiến cử ai cho nhà tuyển dụng

Chia sẻ tuyển dụng với các nhóm đối tượng xác định

 • Chia sẻ cho đội tuyển dụng: Chỉ những thành viên đội tuyển dụng được admin mời vào ứng dụng có thể xem chi tiết về công việc và lưu trữ hồ sơ ứng viên cho công việc đó
 • Chia sẻ tuyển dụng nội bộ: Chia sẻ tuyển dụng đến với các thành viên nội bộ trong công ty được mời sử dụng ứng dụng CVreferral để tiến cử hồ sơ
 • Chia sẻ trên trang tuyển dụng: Chia sẻ đến những Người tiến cử đang sử dụng công cụ CVreferral.com. Với nhóm này, nhà tuyển dụng sẽ mất chi phí với mỗi hồ sơ được lựa chọn Phù Hợp

Người tiến cử tiến cử các ứng viên Phù Hơp với tuyển dụng được chia sẻ:

 • Tiến cử thủ công: Người tiến cử tự tiến cử ứng viên vào vị trí tuyển dụng được chia sẻ bằng cách nhập thông tin ứng viên, đánh giá hồ sơ, tải CV ứng viên và xác nhận tiến cử cho nhà tuyển dụng
 • Tiến cử bằng liên kết chia sẻ: Người tiến cử chia sẻ vị trí tuyển dụng lên mạng xã hội để kết nối với bạn bè. Bạn bè có thể ứng cử trực tiếp trên liên kết được chia sẻ. Ứng dụng ghi nhận hồ sơ ứng viên và người tiến cử để thông báo cho nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng xem danh sách các ứng viên được người tiến cử giới thiệu và trạng thái của ứng viên. Nhấn vào ứng viên để xem chi tiết và đánh giá của người tiến cử về độ Phù Hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng về chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp.

Khi quyết định hồ sơ Phù Hợp, nhà tuyển dụng phải thanh toán chi phí mỗi hồ sơ cho người tiến cử từ bên ngoài. Chi phí này được ghi nhận ngay lập tức vào tài khoản người tiến cử

Người tiến cử được thông báo mỗi khi hồ sơ tiến cử có thay đổi trạng thái khi nhà tuyển dụng quyết định.

Với mỗi hồ sơ Phù Hợp, người tiến cử bên ngoài công ty sẽ được cộng thù lao mỗi hồ sơ nhà tuyển dụng đã đăng ban đầu.

Với người tiến cử là thành viên công ty. Việc thưởng/ghi nhận kpis sẽ phụ thuộc vào chính sách nội bộ của công ty

Nhà tuyển dụng dễ dàng thống kê số lượng ứng viên đến từ nguồn giới thiệu. Trang thái các ứng viên trong phần báo cáo về nguồn ứng viên

Nhanh chóng thống kê chi phí đã chi cho mỗi hồ sơ được lựa chọn Phù Hợp từ người tiến cử bên ngoài. Rõ ràng và minh bạch trong báo cáo. Luôn cập nhật trạng thái mới nhất

Gói dịch vụ từ CVreferral.com

Lite

Miễn Phí

Hỗ trợ nâng cấp gói dịch vụ 24/24

 • 5 thành viên tuyển dụng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Không hỗ trợ mời nguồn nội bộ
 • Không hỗ trợ nguồn bên ngoài
 • Không hỗ trợ thống kê nguồn giới thiệu
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Standard

Liên Hệ

Tiết kiệm đến 35 % khi đăng ký năm

 • Không giới hạn số lượng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Mời nguồn giới thiệu nội bộ
 • Không hỗ trợ nguồn bên ngoài
 • Thống kê hiệu quả cho nguồn nội bộ
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Premium

Liên Hệ

Tiết kiệm đến 35% khi đăng ký năm

 • Không giới hạn số lượng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Mời nguồn giới thiệu nội bộ
 • Thông báo cho nguồn bên ngoài
 • Thống kê hiệu quả từ các nguồn
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Đội ngũ hỗ trợ

Đội ngũ hỗ trợ luôn lắng nghe bạn hằng ngày nhằm giúp bạn làm quen với hệ thống và đạt hiệu quả tuyển dụng cao nhất qua nguồn tiến cử

Trải nghiệm 30 ngày sử dụng đầy đủ các tính năng của CVreferral.com mà không phải trả khoản chi phí về hệ thống

Liên tục nhận được thông tin về các cập nhật mới trong tính năng sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng

Bạn đã sẵn sàng trở thành E-recruiter?

Gửi yêu cầu đến với CVreferral.com và đặt lịch để các thành viên của CVreferral trao đổi và demo tính năng của sản phẩm đến với bạn

Đăng nhập