Giải pháp
hỗ trợ tuyển dụng nguồn giới thiệu

Giá Trị CVreferral.com Đem Đến

CVreferral.com là ứng dụng trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và quản lý một cách hiệu quả việc tuyển dụng qua nguồn giới thiệu (Referral) hồ sơ ứng viên từ thành viên trong nội bộ và/hoặc cộng tác viên được mời từ bên ngoài.

user

ĐÚNG NGƯỜI

  • Phù hợp văn hóa, môi trường làm việc
  • Đáp ứng chuyên môn công việc

like

NHANH CHÓNG

  • Rút ngắn thời gian tuyển dụng
  • Hồ sơ được chọn lọc, đánh giá bởi nguồn tiến cử tin cậy

settings

CHỦ ĐỘNG

  • Chủ động ngân sách tuyển dụng
  • Minh bạch chi phí và hình thức thanh toán
  • Minh bạch mức thù lao

Tính năng độc đáo của CVreferral.com

Khai thác nguồn ứng viên từ mạng bạn bè của nhân viên

Nhân viên/cộng tác viên đơn giản và nhanh gọn click-share tin tuyển dụng lên mạng xã hội và đến bạn bè của mình

Quản lý hồ sơ và đánh giá của người giới thiệu

Nhân viên/Cộng tác viên nhận hồ sơ ứng cử từ bạn bè vào ngăn riêng, đánh giá điểm và ghi lời giới thiệu ứng viên khi gửi cho bộ phận tuyển dụng

Quản lý tuyển dụng và lọc trùng ứng viên

Công cụ quản lý, phân loại hồ sơ theo quy trình tuyển dụng với cơ chế lọc trùng hồ sơ nhằm giảm thiểu mọi rắc rối với dung lượng lưu trữ gần như không hạn chế qua đám mây được bảo mật bởi nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Quản lý đối tác, ngân sách và trả thưởng minh bạch

Chủ động chọn mời cộng tác viên/nhân viên tham gia, đưa ra mức thù lao/điểm thưởng cho từng vị trí tuyển dụng và xem báo cáo tăng giảm ngân sách

Bạn đã sẵn sàng trở thành eRecruiter?

Gửi yêu cầu đến với CVreferral.com và đặt lịch để các thành viên của CVreferral trao đổi và demo tính năng của sản phẩm đến với bạn

Đăng nhập