Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà CVreferral cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại CVreferral.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật:

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của CVreferral.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Quản trị viên và thành viên được mời từ quản trị viên.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CV REFERRAL

Địa chỉ: 104 Mai Thị Lưu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7306336

Email: cs@cvreferral.com

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Phương thức trực tuyến và bằng công cụ máy tính.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Các Bên cam kết sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào được Bên còn lại cung cấp hoặc tự bản thân biết được cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại và giống như bảo mật Thông tin Bảo mật của chính mình; và khi có yêu cầu của Bên còn lại thì khi Hợp Đồng chấm dứt hay hết hiệu lực phải hủy hoặc hoàn trả lại tất cả Thông tin Bảo mật.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

 1. Bước tiếp nhận: Bộ phận hỗ trợ/chăm sóc khách hàng tiếp nhận yêu cầu/khiếu nại của khách hàng tại các phương tiện giao dịch qua điện thoại, email và chat từ hệ thống website. Hoặc tiếp nhận yêu cầu/khiếu nại của khách hàng thông qua bộ phận sales truyền đạt lại.
 2. Bước thu thập thông tin: Bộ phận hỗ trợ/chăm sóc khách hàng sẽ ghi nhận hoặc cập nhật tình trạng yêu cầu/khiếu nại vào hệ thống và các văn bản báo cáo
 3. Bước tìm hiểu nguyên nhân và phân loại: Chia thành hai loại
 • Khiếu nại thông thường:

Hóa đơn/chứng từ

Hướng dẫn sử dụng website

Hồ sơ các ứng viên

Hỗ trợ/tư vấn về dịch vụ Cvreferral

Hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng các tính năng của website

 • Khiếu nại nghiêm trọng:

Là những phản hồi làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín và kinh doanh.

 1. Bước phân loại thời gian xử lý khiếu nại
 • Khiếu nại thông thường:

Sẽ có 2 (hai) tiếng để tiếp nhận và đưa ra quyết định cho khách hàng khi gặp loại khiếu nại này.

Lưu ý: Khi khách hàng có yêu cầu/khiếu nại về tính năng của webstie thì bộ phận hỗ trợ/chăm sóc khách hàng cần thu thập thêm thông tin và tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả.

 • Khiếu nại nghiêm trọng:

Thời gian đưa ra quyết định là 2 (hai) ngày làm việc. Cần có sự tư vấn đa bên và văn bản quyết định lưu trữ.

 1. Bước giải quyết khiếu nại:

Bộ phận chăm sóc khách hàng phối hợp giải quyết/hỗ trợ cho khách hàng. Phản hồi kết quả khiếu nại cho khách hàng nhanh chóng và kịp thời. Khách hàng nhận được quyết định sẽ đưa ra phản hồi đồng ý hoặc không đồng ý.

 1. Bước tổng hợp, theo dõi và cải thiện:

Tổng hợp tất cả phản hồi, cải thiện và cung cấp phương án giải quyết khiếu nại tốt hơn để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đăng nhập