Trở thành Cộng tác viên
tuyển dụng

Giới thiệu ứng viên cho nhà tuyển dụng                                                  và nhận thù lao thông qua CVreferral.com

• Thời gian linh động và không gò bó
• Tái sử dụng nguồn ứng viên có sẵn
• Theo dõi giao dịch và thù lao minh bạch
• Nhận 100% thù lao từ Nhà tuyển dụng
• Thu nhập hấp dẫn theo đúng chuyên môn

Bạn cần làm gì?

 • Đăng ký tài khoản

  • Dễ dàng đăng ký tài khoản để giới thiệu ứng viên chỉ với 2 bước đơn giản hoặc đăng ký bằng  tài khoản LinkedIn, Facebook và Google

   

  • CVreferral.com sẽ liên hệ bạn để ký hợp đồng cộng tác; Việc  này giúp tăng uy tín của bạn với nhà tuyển dụng. Hãy chắc chắn rằng bạn thỏa mãn điều kiện:
   • 1. Có kinh nghiệm tuyển dụng
   • 2. Có thể đánh giá khả năng của ứng viên
   • 3. Có thể mở rộng nguồn ứng viên

 • Nhận tin tuyển dụng

  • Tự động cập nhật các tin tuyển dụng trực tiếp hoặc qua email
  • Minh bạch thù lao với hồ sơ ứng viên và vị trí tuyển dụng
  • Dễ dàng lọc theo điều kiện tương ứng với kho hồ sơ của bạn

   

  Xem danh sách tuyển dụng

 • Giới thiệu ứng viên

  • Giới thiệu ứng viên từ danh bạ sẵn có hoặc
  • Chia sẻ liên kết tuyển dụng đến mạng lưới mạng xã hội và email để ứng viên tự ứng cử vào vị trí được chia sẻ

  * Liên kết tuyển dụng là đường dẫn về trang thông tin tuyển dụng kèm theo mã của bạn để Nhà tuyển dụng nhận biết nguồn hồ sơ ứng viên ứng cử từ bạn

  Lưu ý: Hãy chắc chắn bạn đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin ứng viên và đã kiểm tra lại trạng thái của ứng viên có ý định tìm kiếm một công việc mới

 • Nhận thù lao

  • Nhận thù lao khi Nhà tuyển dụng chọn ứng viên mà bạn giới thiệu là Phù Hợp với vị trí đang tuyển dụng của công ty.
  • Cơ chế bảo mật thông tin liên hệ đảm bảo Nhà tuyển dụng phải lựa chọn ứng viên Phù Hợp trước khi có được thông tin liên hệ của ứng viên.

 • Yêu cầu rút tiền

  • Theo dõi về danh sách ứng viên bạn đang sở hữu và những ứng viên đã tiến cử
  • Cập nhật thù lao bạn đã nhận được và thực hiện lệnh rút tiền để CVreferral có thể chi trả thù lao cho bạn

 • Đăng ký tài khoản

  • Dễ dàng đăng ký tài khoản để giới thiệu ứng viên hoặc đăng ký bằng tài khoản LinkedIN, Facebook, Google.
  • Bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội (hỗ trợ đăng ký bằng LinkedIn, Facebook và Google)
  • CVreferral sẽ liên hệ cùng bạn để xác minh thông tin. Việc liên hệ này giúp tăng uy tín của bạn với nhà tuyển dụng. Hãy chắc chắn rằng bạn thỏa mãn các điều kiện:
   • 1. Có kinh nghiệm tuyển dụng
   • 2. Có khả năng đánh giá chuyên môn của ứng viên
   • 3. Có thể mở rộng nguồn ứng viên

 • Nhận tin tuyển dụng

  • Cập nhật nhanh chóng các thông tin tuyển dụng được chia sẻ đến với bạn trực tiếp tại dashboard ứng dụng
  • Rõ ràng thù lao với các tuyển dụng đến từ các công ty
  • Dễ dàng lọc theo điều kiện tương ứng với kho hồ sơ của bạn

   

  Xem danh sách tuyển dụng

 • Giới thiệu ứng viên

  • Giới thiệu ứng viên đến nhà tuyển dụng từ danh bạ sẵn có
  • Tạo liên kết tuyển dụng đến mạng lưới mạng xã hội và email để ứng viên tự ứng cử vào vị trí được chia sẻ

  * liên kết tuyển dụng là đường dẫn về trang thông tin tuyển dụng kèm theo ID của bạn để Nhà tuyển dụng nhận biết mỗi khi có hồ sơ ứng viên ứng cử qua đó

  Lưu ý: Hãy chắc chắn bạn đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin ứng viên và đã kiểm tra lại trạng thái của ứng viên có ý định tìm kiếm một công việc mới

 • Nhận thù lao

  • Nhận thù lao khi Nhà tuyển dụng chọn ứng viên mà bạn giới thiệu là Phù Hợp với vị trí đang tuyển dụng của công ty.
  • Cơ chế bảo mật thông tin liên hệ đảm bảo Nhà tuyển dụng phải lựa chọn ứng viên Phù Hợp trước khi có được thông tin liên hệ của ứng viên.

 • Yêu cầu rút tiền

  • Theo dõi về danh sách ứng viên bạn đang sở hữu và những ứng viên đã tiến cử
  • Cập nhật thù lao bạn đã nhận được và thực hiện lệnh rút tiền để CVreferral có thể chi trả thù lao cho bạn

Câu hỏi thường gặp

 • Ai có thể tham gia chương trình cộng tác viên của CVreferral.com?

  Khi bạn đăng ký tài khoản tại cvreferral.com, bạn không bị yêu cầu đưa bất cứ chứng nhận, xác nhận hay giấy tờ nào khác. Tuy nhiên bộ phận cộng tác viên sẽ gọi điện xác nhận lại thông tin đăng ký và đề xuất bạn trở thành cộng tác viên chính thức, được xác minh bởi CVreferral. Để trở thành cộng tác viên chính thức yêu cầu bạn:

  • Tối thiểu 1 năm tuyển dụng/kinh nghiệm tuyển dụng mass
  • Trình độ cao đẳng trở lên
  • Đang sinh sống tại Việt Nam

 • Lợi ích khi trở thành cộng tác viên chính thức?

  Khi trở thành cộng tác viên chính thức của CVreferral, bạn sẽ nhận được các lợi ích khi giới thiệu thành công hồ sơ đến nhà tuyển dụng:

  • Thời gian linh động và không gò bó
  • Tái sử dụng nguồn ứng viên có sẵn
  • Theo dõi giao dịch và thù lao minh bạch
  • Nhận 100% thù lao từ Nhà tuyển dụng
  • Được xếp hạng và đánh giá từ Nhà tuyển dụng
  • Thu nhập hấp dẫn theo đúng chuyên môn

 • Thông tin ứng viên cần đáp ứng yêu cầu nào?

  Khi giới thiệu hồ sơ nào đó vào vị trí tuyển dụng, cộng tác viên cần đảm bảo:

  • Chịu trách nhiệm với toàn bộ thông tin hồ sơ ứng viên (Số điện thoại cá nhân, địa chỉ email, địa chỉ liên hệ và những thông tin cơ bản khác) giới thiệu cho Nhà tuyển dụng
  • Đảm bảo thông tin hồ sơ là thông tin thật và do ứng viên cung cấp

 • Các yêu cầu khác với cộng tác viên?

  Trong quá trình phối hợp và làm việc với các bộ phận của CVreferral để hoàn thành công việc, cộng tác viên phải tuân theo các quy định, chính sách của CVreferral nhằm đảm bảo về mặt pháp lý và quyền lợi đôi bên

  Xem chi tiết các quy định và chính sách của CVreferral tại đây

Câu hỏi thường gặp

 • Ai có thể tham gia chương trình cộng tác viên của CVreferral.com?

  Khi bạn đăng ký tài khoản tại cvreferral.com, bạn không bị yêu cầu đưa bất cứ chứng nhận, xác nhận hay giấy tờ nào khác. Tuy nhiên bộ phận cộng tác viên sẽ gọi điện xác nhận lại thông tin đăng ký và đề xuất bạn trở thành cộng tác viên chính thức, được xác minh bởi CVreferral. Để trở thành cộng tác viên chính thức yêu cầu bạn:

  • Tối thiểu 1 năm tuyển dụng/kinh nghiệm tuyển dụng mass
  • Trình độ cao đẳng trở lên
  • Đang sinh sống tại Việt Nam

 • Lợi ích khi trở thành cộng tác viên chính thức?

  Khi trở thành cộng tác viên chính thức của CVreferral, bạn sẽ nhận được các lợi ích khi giới thiệu thành công hồ sơ đến nhà tuyển dụng:

  • Thời gian linh động và không gò bó
  • Tái sử dụng nguồn ứng viên có sẵn
  • Theo dõi giao dịch và thù lao minh bạch
  • Nhận 100% thù lao từ Nhà tuyển dụng
  • Được xếp hạng và đánh giá từ Nhà tuyển dụng
  • Thu nhập hấp dẫn theo đúng chuyên môn

 • Thông tin ứng viên cần đáp ứng yêu cầu nào?

  Khi giới thiệu hồ sơ nào đó vào vị trí tuyển dụng, cộng tác viên cần đảm bảo:

  • Chịu trách nhiệm với toàn bộ thông tin hồ sơ ứng viên (Số điện thoại cá nhân, địa chỉ email, địa chỉ liên hệ và những thông tin cơ bản khác) giới thiệu cho Nhà tuyển dụng
  • Đảm bảo thông tin hồ sơ là thông tin thật và do ứng viên cung cấp

 • Các yêu cầu khác với cộng tác viên?

  Trong quá trình phối hợp và làm việc với các bộ phận của CVreferral để hoàn thành công việc, cộng tác viên phải tuân theo các quy định, chính sách của CVreferral nhằm đảm bảo về mặt pháp lý và quyền lợi đôi bên

  Xem chi tiết các quy định và chính sách của CVreferral tại đây