QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CVREFERRAL.COM

CVreferral.com là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu việc làm và tìm kiếm ứng viên trực tuyến cho các nhà tuyển dụng có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin.

CVreferral.com cũng được xây dựng nhằm khai thác các hồ sơ ứng viên phù hợp qua các nguồn giới thiệu.

Sứ mệnh mà CVreferral.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa Người giới thiệu và Nhà tuyển dụng.

Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử CVreferral.com do Công ty Cổ phần CV Referral (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là người giới thiệu và nhà tuyển dụng có hoạt động thương mại hợp pháp được CVreferral.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử CVreferral.com và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc ngườigiới thiệu ứng viên được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử CVreferral.com.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử CVreferral.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử CVreferral.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử CVreferral.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người giới thiệu.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com do Công ty Cổ phần CV Referral phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: CVreferral.com (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com”).

Định nghĩa chung:

Nhà tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của CVreferral.combao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

Người giới thiệu: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được đăng trên CVreferral.com của nhà tuyển dụng. Người giới thiệu cần đăng ký tài khoản để gửi hồ sơ ứng viên trực tuyến.

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng lẫn người giới thiệu.

Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch CVreferral.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc giới thiệu ứng viên trên website.

Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT CVreferral.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Khi đăng ký là thành viên của CVvreferral.com, thành viên hiểu rằng:

Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam

Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.comphải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch CVreferral.com.

Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho nhà tuyển dụng

Bước 1: Đăng ký tài khoản

  • Nhà tuyển dụng đăng ký tài khoản: bằng email cá nhân/công ty/tài khoản Google có sẵn và thực hiện kích hoạt theo quy trình của CVreferral để sử dụng tài khoản.
  • Hệ thống gửi sẽ gửi email xác minh địa chỉ email nhà tuyển dụng đã đăng ký
  • Nếu không nhận được email kích hoạt, nhà tuyển dụng có thể gửi yêu cầu hệ thống gửi lại email kích hoạt.

Bước 2: Thiết lập thông tin nhà tuyển dụng và công ty

Nhà tuyển dụng truy cập Cài đặt / Thông tin công ty để cập nhật thông tin.

Bước 3: Đăng tuyển dụng

Nhà tuyển dụng truy cập Tuyển dụng / Tạo tuyển dụng mới để thực hiện tạo tuyển dụng mới.

Bước 4: Chia sẻ tuyển dụng

Đội tuyển dụng

Lựa chọn Đội tuyển dụng cho phép nhà tuyển dụng chia sẻ tuyển dụng với các thành viên trong đội tuyển dụng của công ty đang sử dụng ứng dụng CVreferral.com.

Nguồn tiến cử nội bộ trong công ty

Lựa chọn Giới thiệu nội bộ cho phép nhà tuyển dụng chia sẻ tuyển dụng với các thành viên trong trong công ty đang sử dụng ứng dụng CVreferral.com.

Nguồn tiến cử từ bên ngoài

Lựa chọn Đăng trên trang tuyển dụng cho phép nhà tuyển dụng chia sẻ tuyển dụng với các người tiến cử đang sử dụng ứng dụng CVreferral.com

Bước 5: Hoàn tất tuyển dụng

Bước 6: Báo cáo tuyển dụng

Báo cáo theo nguồn

Nhà tuyển dụng truy cập Báo cáo / Báo cáo nguồn giới thiệu để xem chi tiết

Báo cáo theo ngân sách

Nhà tuyển dụng truy cập Báo cáo / Báo cáo ngân sách để xem chi tiết

Quy trình dành cho người Tiến Cử:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Người giới thiệu đăng ký tài khoản: bằng email cá nhân/công ty/tài khoản Google/Facebook/LinkedIn có sẵn và thực hiện kích hoạt theo quy trình của CVreferral để sử dụng tài khoản.

Hệ thống gửi sẽ gửi email xác minh địa chỉ email người dùng đã đăng ký

Nếu không nhận được email kích hoạt, nhà tuyển dụng có thể gửi yêu cầu hệ thống gửi lại email kích hoạt.

Bước 2: Thiết lập thông tin

Thông tin cá nhân

Tại góc phải phía trên giao diện, lựa chọn vào tên Người tiến cử, lựa chọn Sửa thông tin cá nhân trong danh mục xổ xuống.

Rút tiền

Tại giao diện Cài đặt tài khoản, lựa chọn Giao dịch

Bước 3: Xem tin tuyển dụng và tiến cử hồ sơ

Người Giới thiệu truy cập Tin Tuyển dụng để xem các tuyển dụng được chia sẻ cho mình

Bước 4: Thống kê ứng viên đã tiến cử

Người Giới thiệu truy cập Báo cáo ứng viên để xem các ứng viên đã tiến cử

Chính sách giao nhận, vận chuyển

CVreferral.com chỉ là kênh cho đăng tin tuyển dụng. Người giới thiệu gửi CV trực tuyến trên website cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ sàng lọc hồ sơ và chọn mời phỏng vấn trực tiếp với ứng viên. Quy trình tuyển dụng sẽ diễn ra theo phương thức do nhà tuyển dụng và ứng viên được giới thiệu thống nhất với nhau.

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Khi xảy ra tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy và chất lượng dịch vụ của CVreferral.com theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại đến bộ phận hỗ trợ/chăm sóc khách hàng qua các phương tiện giao dịch như điện thoại, email và chat từ hệ thống website. Hoặc phản hồi đến bộ phận tư vấn bán hàng để phản hồi cho bên chăm sóc khách hàng.

Bước 2: Bộ phận hỗ trợ/chăm sóc khách hàng sẽ ghi nhận hoặc cập nhật tình trạng yêu cầu/khiếu nại vào hệ thống và các văn bản báo cáo và tiến hành phân loại:

Khiếu nại thông thường: Hóa đơn/chứng từ, Hướng dẫn sử dụng website, Hồ sơ các ứng viên, Hỗ trợ/tư vấn về dịch vụ CVreferral, Hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng các tính năng của website.

Khiếu nại nghiêm trọng: Là những phản hồi làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín và hoạt động kinh doanh.

Bước 3: Bộ phận chăm sóc khách hàng phối hợp giải quyết/hỗ trợ cho khách hàng. Phản hồi kết quả khiếu nại cho khách hàng nhanh chóng và kịp thời. Thời gian phản hồi/xử lý là từ 2 tiếng tới 2 ngày làm việc tùy vào tính chất của sự việc được phản ánh. Khách hàng nhận được quyết định sẽ đưa ra phản hồi đồng ý hoặc không đồng ý.

Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của CVreferral.com, thì Ban Quản Trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

Thành viên gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty Cổ phần CV Referral

Địa chỉ: Lầu 5, 104 Mai Thị Lưu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7306336

Email: cs@CVreferral.com

CVreferral.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người giới thiệu và nhà tuyển dụng. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin (bao gồm nhà tuyển dụng đăng tin việc làm và người giới thiệu cung cấp CV ứng tuyển của ứng viên) trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc/ứng viên. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người giới thiệu, nhà tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với nhà tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người giới thiệu. Đối với CVreferral.com sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người giới thiệu và nhà tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người giới thiệu, nhà tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị CVreferral.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về nhà tuyển dụng: CVreferral.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. CVreferral.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của nhà tuyển dụng đó trên CVreferral.com. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người giới thiệu, nhà tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Quy trình thanh toán

Thanh toán với Nhà tuyển dụng

Bước 1: Nhà tuyển dụng lựa chọn các gói dịch vụ đăng tin và chia sẻ tin đăng.

Bước 2: Nhân viên chúng tôi sau khi nhận được yêu cầu sẽ tư vấn hỗ trợ để ký hợp đồng dịch vụ.

Bước 3: Sau khi ký hợp đồng, nhà tuyển dụng phải thanh toán cho gói dịch vụ đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bước 4: Sau khi khách hàng thanh toán, CVreferral kích hoạt gói dịch vụ cho nhà tuyển dụng. Đồng thời xác nhận thông tin và xuất/gửi hóa đơn cho khách hàng trực tiếp hoặc theo địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp khi đăng ký trong 8h làm việc. Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của khách hàng trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu khách hàng không trả phí đúng hạn, khách hàng sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, tài khoản của khách hàng sẽ bị đóng băng. Sau 6 tháng, tài khoản của khách hàng sẽ bị tự động hủy.

Thanh toán cho người giới thiệu

Người giới thiệu có thể rút tiền từ tài khoản của mình khi đảm bảo các điều khoản thảo thuận như trong hợp đồng cộng tác viên.Người giới thiệu thực hiện thao tác:

Bước 1: Người giới thiệu Đăng nhập tài khoản, vào Cài đặt tài khoản/Giao dịch, chọn Rút tiền

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản nhận thanh toán và số tiền muốn rút theo form.

Bước 3: Chờ thanh toán từ CV Referral

Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung trên CVreferral.com. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Đại diện bên tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

Người giới thiệu và ứng viên được giới thiệu nên liên hệ lại với nhà tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại CVreferral.com có chính xác không.

Trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Ứng viên phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. CVreferral.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, họ tên, số điện thoại người liên hệ/đăng ký.

Đây là các thông tin mà Ban Quản Lý website cần người giới thiệu/ nhà tuyển dụng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản Lý website liên hệ trong một số trường hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người giới thiệu/nhà tuyển dụng.

Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ tìm việc làm cho người giới thiệu và dịch vụ đăng tuyển nhân viên cho nhà tuyển dụng.

Gửi các thông báo đến người giới thiệu khi giới thiệu CV thành công và gửi thông báo đến nhà tuyển dụng khi đăng tin tuyển người giới thiệu lên website thành công.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người giới thiệu/ nhà tuyển dụng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng

Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website

Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

Không sử dụng thông tin cá nhân của Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của người giới thiệu/nhà tuyển dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của CVreferral.com.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần CV Referral

Địa chỉ: lầu 5, 104 Mai Thị Lưu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7306336

Email: tracy@CVreferral.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người giới thiệu/nhà tuyển dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website CVreferral.com, và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.

Người giới thiệu/nhà tuyển dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử CVreferral.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, CVreferral.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: tracy@CVreferral.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng trên CVreferral.com được CVreferral.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CVreferral.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của CVreferral.com.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin người giới thiệu/ nhà tuyển dụng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa CVreferral.com với Người giới thiệu/nhà tuyển dụng.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của CVreferral.com chỉ được áp dụng tại CVreferral.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại CVreferral.com. Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng, CVreferral.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng được biết.

Ban quản lý CVreferral.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý CVreferral.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Bảo vệ quyền lợi của thành viên

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý CVreferral.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website CVreferral.com đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của nhà tuyển dụng.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website CVreferral.com. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tuy theo mức độ.

Quản lý thông tin xấu

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT CVreferral.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

Quy định này nhằm thống nhất việc quản lý và cập nhật thông tin trên webiste CVreferral.com, đảm bảo thông tin trên website phù hợp với nội dung hoạt động của công ty.

Nhà tuyển dụng và người giới thiệu đều phải tạo tài khoản và cung cấp thông tin trên website để được đăng thông tin.

Thông tin CV do người giới thiệu tự đăng tải. Thông tin doanh nghiệp, việc làm do nhà tuyển dụng đăng hoặc cung cấp để CVreferral hỗ trợ đăng. Sau khi bài viết được đăng lên, nội dung sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên chuyên môn của CVreferral. Những thông tin hoặc việc làm hợp lệ sẽ được quản trị viên cho phép hiển thị.

Thông tin đưa lên website CVreferral.com là thông tin chính thức, công khai được đỗi ngũ quản trị website kiểm duyệt.

Đề nghị Người giới thiệu/nhà tuyển dụng phải chấp hành đúng nội quy đăng tin tại mục “Quản lý thông tin xấu” bên Quy chế hoạt động đăng tải trên website.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của CVreferral.com, CVreferral.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: tracy@cvreferral.comchúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn GD TMĐT CVreferral.com

Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com liên tục trong sáu tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu sảy ra tranh chấp giữa người giới thiệu và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

Quyền của Nhà tuyển dụng

Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng vể quảng cáo đăng tin thì Nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật thông tin giới thiệu về công ty trên CVreferral.com .

Nhà tuyển dụng sẽ được hỗ trợ những kỹ năng/thao tác cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên CVreferral.com qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn củaCVreferral.com nếu được yêu cầu hỗ trợ

Nhà tuyển dụng được quyền đăng tin trên CVreferral.com và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý CVreferral.com đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết.

Trách nhiệm Nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, số ĐKKD, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có),… cho ban quản lý CVreferral.com.

Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp cho CVreferral.com bản sao giấy đăng ký kinh doanh. Nhà tuyển dụng phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao y có công chứng của chính quyền địa phương.

Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin về vị trí đăng tuyển, yêu cầu, chính sách hỗ trợ (nếu có)….một cách cụ thể, rõ ràng.

Phối hợp với CVreferral.com giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với Nhà tuyển dụng về những khiếu nại trong quá trình trao đổi/liên hệ diễn ra qua sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com. Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về Nhà tuyển dụng.

Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com

Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com

Khi đăng ký trở thành người giới thiệu của CVreferral.com và được CVreferral.com đồng ý, thành viên sẽ được tham gia giới thiệu hồ sơ ứng viên trên CVreferral.com.

Thành viên sẽ được kích hoạt tài khoản để đăng nhập và sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ ứng viên mình giới thiệu cho các vị trí tuyển dụng đăng tải tại CVreferral.com.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh mình đăng tải cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Thành viên người giới thiệu cùng với nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa hai bên (nếu có) diễn ra qua Sàn.

Thành viên nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người giới thiệu nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về nhà tuyển dụng.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử CVreferral.comchính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử CVreferral.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử CVreferral.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được CVreferral.com cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia CVreferral.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

Điều khoản cam kết

Mọi thành viên bao gồm người giới thiệu và nhà tuyển dụng khi sử dụng CVreferral.com để giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với CVreferral.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Công ty Cổ phần CV Referral

Địa chỉ: Lầu 9, 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17 , Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7306336

Email: tracy@CVreferral.com