GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN, GIA TĂNG THU NHẬP

Giải pháp trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

Giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng
Qua nguồn giới thiệu từ nhân viên nội bộ và mạng lưới chuyên gia tuyển dụng

Tham gia ngay

Quyền lợi tham gia mạng lưới Chuyên gia tuyển dụng tại CVreferral.com

Thù lao hấp dẫn, thủ tục đơn giản

Vị trí tuyển dụng phong phú

Phù hợp năng lực và thời gian cá nhân

4 bước đơn giản để nhận thù lao

 1. 1
  Chọn việc đang đăng tuyển
 2. 2
  Sàn lọc hồ sơ viên
 3. 3
  Giới thiệu ứng viên phù hợp
 4. 4
  Nhận thủ lao từ nhà tuyển dụng

Tham gia ngay hôm nay

Đạt danh hiệu Top 100 chuyên gia tuyển dụng hàng đầu

Nhận ngay 500.000đ thưởng từ CVreferral khi có 1 hồ sơ được giới thiệu sớm nhất và được nhà tuyển dụng chọn

Các cơ hội của cộng tác viên như thế nào?

Miền Bắc

Số lượng tuyển
0 ng
Thù lao
0 đ

Miền Trung

Số lượng tuyển
0 ng
Thù lao
0 đ

Miền Nam

Số lượng tuyển
0 ng
Thù lao
0 đ

Giới thiệu ứng viên phù hợp trên nền tảng công nghệ hiện đại

Tăng thu nhập mỗi tháng

Tại sao không?

Câu chuyện

Từ khi tôi tham gia vào mạng lưới chuyên gia tuyển dụng CVreferral.com, tôi giúp khoảng 10 người có việc làm mỗi tháng và tăng thêm thu nhập hàng tháng bình quân 3,500,000đ với 1 tiếng làm việc mỗi ngày

"Bạn Nguyễn Duy Quang" - 0912351290

Thể lệ chương trình

(22/08/2018 - 22/09/2018)

Đối tượng

 • Có kinh nghiệm tuyển dụng
 • Có thời gian để thực hiện công việc
 • Có nguồn dữ liệu ứng viên

Nhận thưởng

 • Có 1 hồ sơ giới thiệu được chọn "Phù hợp" bởi nhà tuyển dụng
 • 100 người giới thiệu nhanh nhất (thời gian được tình kể từ khi hồ sơ "Phù hợp" được giới thiệu)