Bạn đang phụ trách tuyển dụng cho công ty. Tuy nhiên…

Bạn đang phụ trách tuyển dụng cho công ty. Tuy nhiên…

Bạn đang phải đối mặt với những thử thách

Doanh nghiệp của bạn đang phát triển nhanh chóng và cần thêm nhiều nhân sự?

Các kênh tuyển dụng hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ với nhu cầu tuyển dụng?

Các ứng viên vẫn chưa thật sự phù hợp với doanh nghiệp của bạn?

Bạn đang phải đối mặt với những thử thách

Doanh nghiệp của bạn đang phát triển nhanh chóng và cần thêm nhiều nhân sự?

Các kênh tuyển dụng hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ với nhu cầu tuyển dụng?

Các ứng viên vẫn chưa thật sự phù hợp với doanh nghiệp của bạn?
Làm sao có thêm kênh tuyển dụng hiệu quả mà không mất nhiều chi phí đầu tư?
Tận dụng nguồn ứng viên từ nhân viên nội bộ và mạng lưới cộng tác viên của CVreferral.com

Bắt đầu bằng việc đăng tuyển dụng và chia sẻ

 • Đơn giản để đăng tuyển dụng cho công ty bạn tại CVreferral.com
 • Hỗ trợ tuyển dụng toàn thời gian và thời vụ
 • Chia sẻ cùng nhân viên trong nội bộ công ty hoặc với cộng tác viên bên ngoài
Làm sao có thêm kênh tuyển dụng hiệu quả mà không mất nhiều chi phí đầu tư?
Tận dụng nguồn ứng viên từ nhân viên nội bộ và mạng lưới cộng tác viên của CVreferral.com

Bắt đầu bằng việc đăng tuyển dụng và chia sẻ

 • Đơn giản để đăng tuyển dụng cho công ty bạn tại CVreferral.com
 • Hỗ trợ tuyển dụng toàn thời gian và thời vụ
 • Chia sẻ cùng nhân viên trong nội bộ công ty hoặc với cộng tác viên bên ngoài

Ứng viên được giới thiệu bởi những ai?

Mạng lưới Cộng tác viên

 • Cộng tác viên Tuyển dụng đã được CVreferral tuyển chọn, có kinh nghiệm tuyển dụng và nguồn ứng viên đa dạng
 • Giới thiệu ứng viên trực tuyến cho nhà tuyển dụng qua ứng dụng CVreferral
 • Thanh toán thù lao khi hồ sơ đạt chất lượng

Nhân viên nội bộ trong công ty

 • Nguồn ứng viên từ mạng lưới bạn bè của Nhân viên, thông qua việc chia sẻ tin tuyển dụng từ ứng dụng CVreferral.com một cách dễ dàng lên tài khoản mạng xã hội cá nhân
 • Giới thiệu hồ sơ trực tuyến cho phòng nhân sự thông qua CVreferral.com

Ứng viên đến từ đâu?

Nhân viên nội bộ trong công ty

 • Nguồn ứng viên từ mạng lưới bạn bè của Nhân viên, thông qua việc chia sẻ tin tuyển dụng từ ứng dụng CVreferral.com một cách dễ dàng lên tài khoản mạng xã hội cá nhân
 • Giới thiệu hồ sơ trực tuyến cho công ty thông qua CVreferral.com

Cộng tác viên của CVreferral.com

 • Cộng tác viên Tuyển dụng đã được CVreferral sàng lọc, có kinh nghiệm tuyển dụng và danh sách ứng viên đa dạng
 • Giới thiệu ứng viên trực tuyến qua ứng dụng CVreferral
 • Thanh toán thù lao khi hồ sơ đạt chất lượng

Quản lý quy trình tuyển dụng với ATS

Chuỗi ATS đơn giản tại CVreferral.com với chỉ 4 bước thực hiện giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng đánh giá và lựa chọn hồ sơ, dễ dàng đặt lịch phỏng vấn và trao đổi liên tục cùng người đã giới thiệu về tình trạng hồ sơ đã giới thiệu

Quản lý quy trình tuyển dụng với ATS

Chuỗi ATS đơn giản tại CVreferral.com với chỉ 4 bước thực hiện giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng đánh giá và lựa chọn hồ sơ, dễ dàng đặt lịch phỏng vấn và trao đổi liên tục cùng người đã giới thiệu về tình trạng hồ sơ đã giới thiệu

Linh hoạt quản lý ngân sách và ứng viên

 • Dễ dàng thống kê về ngân sách đã chi trả cho mỗi vị trí tuyển dụng
 • Quản lý danh sách ứng viên theo trạng thái và vị trí tuyển dụng

Linh hoạt quản lý ngân sách và ứng viên

 • Dễ dàng thống kê về ngân sách đã chi trả cho mỗi vị trí tuyển dung
 • Quản lý danh sách ứng viên theo trạng thái và vị trí tuyển dụng

Bạn có muốn được tư vấn ứng dụng CVreferral.com?