Về chúng tôi

CVreferral.com là ai?

Chúng tôi là những người nghĩ khác và làm khác, mong muốn mang lại một đóng góp vượt trội cho xã hội.
Các thành viên chủ chốt của CVreferral.com là những người giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ công việc quản lý doanh nghiệp, tuyển dụng và quản lý, phát triển nhân lực. Nền tảng công nghệ này được ra đời nhằm tạo ra giá trị từ việc thúc đẩy mạnh mẽ sự lan tỏa những kết nối đơn lẻ nhờ công nghệ.

 

Giá trị cốt lõi

Chủ động – Hợp tác – Cam kết – Học hỏi

 

Đăng nhập