Tuyển dụng nhanh, đúng người qua nguồn tiến cử

4 bước tuyển dụng

job-hunting1

Đăng tin tuyển dụng

 • Mô tả công việc
 • Xác định mức thù lao giới thiệu
right-candidates2

Chọn ứng viên phù hợp

 • Xem đánh giá và nhận xét hồ sơ của người tiến cử
 • Đánh giá mức độ phù hợp môi trường làm việc
 • Đánh giá khả năng chuyên môn
interview-schedule3

Quản lý lịch phỏng vấn

 • Lên lịch phỏng vấn
 • Thông báo lịch phỏng vấn cho người tiến cử và ứng viên
review-rating4

Nhận xét và đánh giá

 • Đánh giá ứng viên
 • Phản hồi cho người tiến cử

CVreferral giúp gì cho nhà tuyển dụng?

user

ĐÚNG NGƯỜI

 • Phù hợp văn hóa, môi trường làm việc
 • Đáp ứng chuyên môn công việc

like

NHANH CHÓNG

 • Rút ngắn thời gian tuyển dụng
 • Hồ sơ được chọn lọc, đánh giá bởi nguồn tiến cử tin cậy

settings

CHỦ ĐỘNG

 • Chủ động ngân sách tuyển dụng
 • Minh bạch chi phí và hình thức thanh toán
 • Minh bạch mức thù lao

CVreferral cung cấp gì cho bạn?

Lite

Miễn Phí

Hỗ trợ nâng cấp gói dịch vụ 24/24

 • 5 thành viên tuyển dụng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Không hỗ trợ mời nguồn nội bộ
 • Không hỗ trợ nguồn bên ngoài
 • Không hỗ trợ thống kê nguồn giới thiệu
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Standard

Liên Hệ

Tiết kiệm đến 35 % khi đăng ký năm

 • Không giới hạn số lượng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Mời nguồn giới thiệu nội bộ
 • Không hỗ trợ nguồn bên ngoài
 • Không hỗ trợ thống kê nguồn giới thiệu
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Premium

Liên Hệ

Tiết kiệm đến 35% khi đăng ký năm

 • Không giới hạn số lượng
 • Cho phép tải và quản lý trạng thái ứng viên
 • Mời nguồn giới thiệu nội bộ
 • Đăng tin tuyển dụng cho nguồn bên ngoài
 • Thống kê hiệu quả từ các nguồn giới thiệu
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng

Tại sao bạn nên sử dụng CVreferral?

Những nhà tuyển dụng nói gì về CVreferral.com?

Bạn đã sẵn sàng trở thành nhà tuyển dụng tại CVreferral.com?

Đăng nhập