Người giới thiệu

Tăng thu nhập nhờ tiến cử bạn bè phù hợp!

3 bước nhận thù lao

job-position1

Vị trí cần tiến cử

 • Danh mục đăng tuyển
 • Yêu cầu công việc
 • Thù lao tiến cử
referrer2

Tiến cử ứng viên phù hợp

 • Đáp ứng chuyên môn, kinh nghiệm
 • Phù hợp văn hóa, môi trường làm việc
get-award3

Nhận thù lao

 • Nhà tuyển dụng đánh giá hồ sơ phù hợp
Nhận thưởng với chính sách nội bộ
Nhận thù lao với CVreferral.com

Ai có thể trở thành người giới thiệu?

Ứng viên từ chính các thành viên trong doanh nghiệp/được mời vào kết nối cùng phòng tuyển dụng/để tiến cử bạn bè vào vị trí phù hợp.

friend-career

Cơ hội nghề nghiệp cho bạn bè

 • Kết nối bạn bè có thêm cơ hội việc làm và phát triển
 • Nhanh chóng hòa nhập bạn bè và đồng nghiệp

cor-dev

Đóng góp vào sự phát triển công ty

 • Tăng tính kết nối lâu dài với công ty
 • Tính nhất quán trong văn hóa doanh nghiệp và phòng ban

achieve

Gia tăng phúc lợi cho bản thân

 • Cụ thể hóa các phúc lợi tương ứng với các đóng góp cho công ty qua việc tiến cử ứng viên

Ứng viên được lựa chọn và đánh giá từ chính các đối tác/người tiến cử/giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp.

award

Gia tăng giá trị

 • Giúp đối tác/người tiến cử có nguồn thu nhập hàng tháng từ việc tiến cử ứng viên phù hợp với các vị trí tuyển dụng
 • Tạo dựng, nâng cao uy tín, thương hiệu “nguồn tiến cử đáng tin cậy” đối với doanh nghiệp

career

Kết nối cơ hội nghề nghiệp có chọn lọc

 • Kết nối ứng viên và doanh nghiệp để có thêm cơ hội việc làm
 • Tạo điều kiện để ứng viên tiềm năng phát triển nghề nghiệp

cor-dev

Giá trị cho doanh nghiệp

 • Rút ngắn thời gian tuyển dụng của doanh nghiệp nhờ vào tiến cử ứng viên đã chọn lọc
 • Trở thành kênh tuyển dụng “đáng tin cậy” với doanh nghiệp

Tại sao bạn nên tham gia vào CVreferral?

Những người giới thiệu nói gì về CVreferral.com?

Danh mục công việc đang cần hồ sơ tiến cử

Bạn đã sẵn sàng trở thành người giới thiệu tại CVreferral.com?

Đăng nhập