[Inforgraphic] Khảo sát về hiệu quả tuyển dụng từ Jobvite

Theo khảo sát từ Jobvite, nguồn ứng viên đến từ việc tiến cử hồ sơ được xem là nguồn ứng viên phù hợp nhất với công việc mà nhà tuyển dụng đăng tuyển

Điểm chính cuộc khảo sát

  • Trung bình một nhân viên của bạn sẽ có khoảng 150 mối liên hệ (contact) trên mạng xã hội. 100 nhân viên sẽ mang lại cho nhà tuyển dụng khoảng 15,000 mối liên hệ (và đó có thể là những ứng viên rất phù hợp)
  • Nguồn tiến cử có tỷ lệ ứng viên được lựa chọn thành công cao nhất – chỉ chiếm khoảng 7% số lượng hồ sơ nhưng chiếm đến 40% lượng ứng viên được lựa chọn.
  • Ứng viên từ nguồn tiến cử hòa nhập nhanh chóng hơn với công việc, công ty và đồng nghiệp hơn từ những kênh tuyển dụng khác (29 ngày so với 39 ngày từ job boards và 55 ngày từ các website tuyển dụng khác)
  • Ứng viên từ nguồn tiến cử có thái độ tích cực hơn và gắn bó với công ty lâu hơn – 46% trong số họ sẽ ở lại làm việc trên 1 năm, 45% sẽ ở lại trên 2 năm và 47% sẽ ở lại trên 3 năm
  • Nhân viên kinh doanh là vị trí tuyển dụng dễ dàng có được ứng viên nhất bằng nguồn tiến cử
  • 67% nhân viên và nhà tuyển dụng cho rằng việc tuyển dụng nhanh gọn hơn, và 51% nói rằng việc tuyển dụng qua nguồn tiến cử mang lại hiệu quả về chi phí tốt hơn.

Nguồn: jobvite.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng nhập